byggstad

Byggstädning

Vårt system för byggstädning bygger på att vi tar över ansvaret för att soporna sorteras på ett ekonomiskt och miljöriktigt sätt. Entreprenören (och UE) sparar då tid och pengar på att slippa transportera sina sopor till den centrala sopcontainern. Systemet ger långsiktigt både lägre kostnader för sophanteringen och ett renare bygge där vi tar ansvar för sophanteringen inom hela byggområdet.

    Viktiga förutsättningar

  • Duktig och engagerad personal
  • Ett genomarbetat system för byggstädning
  • Den senaste utrustningen för uppdraget
  • Erfarenhet av bygglogistik