Personalen – vår viktigaste resurs!

För oss är personalen det viktigaste. Anställda som trivs på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater utför alltid ett bättre arbete. Samtliga av våra anställda har genomgått flera städutbildningar och har flera års erfarenhet inom städbranschen. Nästan samtliga av våra anställda har dessutom arbetat inom företaget i många år, vilket ger trygghet till oss och till våra uppdragsgivare. Möjligheten till personlig utveckling och vidareutbildning är något vi erbjuder alla våra anställda.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Personalens utbildningssteg

Introduktionsutbildning (Steg 1) genomförs på huvudkontoret av vår kvalitetsansvarige. Utbildningen går igenom allmän information om företaget, organisation, kontaktpersoner och arbetstider. Utöver det en noggrann genomgång av kollektivavtal, arbetsmiljö, arbetskläder och skyddsutrustning. Även arbetstider, lönehantering och rutiner vid sjukdom och semester. Därefter sker en praktisk utbildning i städningens grunder; Zinners cirkel (kem/mekanik/temperatur/tid), Ph-skalan, olika golvmaterial, ergonomi, säkerhetsdatablad samt en genomgång av vår nödlägesplan.

Introduktionsutbildning (Steg 2) genomförs på aktuellt städområde av ansvarig arbetsledare. Här går man igenom praktiska rutiner för våra elbilar, arbetsmetoder samt genomför praktiskt arbete i arbetsgruppen tillsammans med arbetsledaren.

Vidareutbildning (Steg 3) genomförs efter cirka en månads arbete av vår kvalitetsansvarige. Då repeteras städningens grunder, genomgång av kemikalier (och skyddsutrustning), storstädning (teori och praktik), lägenhetsstädning (teori och praktik) samt alla övriga saneringsmetoder och arbetssätt.

Kontinuerlig vidareutbildning (Steg 4) genomförs av arbetsledaren på respektive område i samband med de interna kvalitetsmöten som sker kvartalsvis. Dessa möten är en del av vårt arbete med ständiga förbättringar av verksamheten. Här går vi igenom gjorda erfarenheter på området, resultatet av genomförda kvalitetskontroller och synpunkter från kund och hyresgäster. På varje möte repeteras grunderna i Ed´s Städsystem och varför vi har valt detta arbetssätt. Om behov av ytterligare utbildning upptäcks planeras den in för omedelbart genomförande.