Ed´s löpande miljöarbete

Lokalvården är en betydande faktor i det allmänna miljöarbetet. Miljö är en viktig del i vår verksamhet och vi försöker förbättra oss hela tiden genom att följa vår miljöpolicy. Vi använder oss endast av miljömärkta produkter, material och redskap som är möjliga att återanvända, fylla på, tvättas eller returnera till våra leverantörer. Vi sopsorterar på våra olika arbetsplatser och strävar efter att hela tiden uppdatera och utbilda oss inom miljöfrågor för att kunna tillgodose miljön och våra kunder på bästa sätt.
Vårt städsystem med ”städklara moppar” innebär att mopparna fuktas med vatten från sprayflaska vid användning. För transport av material och personal inom flera bostadsområden använder vi oss av elbilar. Vi påverkar våra kunder att endast använda förbrukningsmaterial som uppfyller miljökrav samt att sopsortera samt försöker att välja teknisk utrustning med de bästa miljöegenskaperna. Dessutom strävar vi efter att minska verksamhetens miljöpåverkan i stort –
varje dag!