Ed´s engagemang sträcker sig utanför företaget

Att arbeta med CSR innebär att Ed´s på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga aspekter i verksamheten och i samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver. Det senaste året har dock inneburit ett paradigmskifte då vi gått från att detta arbete är ett ”måste” till att det snarare kan betraktas som en nödvändighet och självklarhet. Detta för att kunna bedriva en verksamhet som svarar mot de krav och förväntningar som kommer från ett medvetet förhållningssätt till samhället och världen i stort.

CSR handlar därför om mer än bara sponsring och filantropi utan snarare om att implementera och integrera dessa frågor i företagens kärnverksamhet. Utöver att vi arbetar aktivt med detta inom verksamheten stödjer vi också organisationerna här nedan:

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter

Dessa organisationer stödjer vi med kontinuerliga donationer:

  • Barncancerfonden
  • PSO, Psoriasisförbundet
  • Momenta
  • Unicef
  • Dalarö SK

Dessa organisationer stödjer vi med tillfälliga donationer:

  • Cancerfonden
  • Ecpat
  • Rädda Barnen