Information om löner och förmåner på Ed´s

Ersättningarna och/eller förmånerna utgår antingen genom bestämmelser i kollektivavtal eller genom att de är framförhandlade individuellt. Utbetalas den 25:e varje månad eller arbetsdagen närmast före om ordinarie utbetalningsdag infaller på lördag eller söndag. Gäller hela innevarande månad.
Ed´s eftersträvar att i möjligaste mån undvika övertidsarbete, men då produktionen ibland kräver övertidsarbete vid viss tidpunkt och giltigt skäl inte utgör hinder skall medarbetare utföra övertidsarbete enligt gällande lag och avtal. Övertidsersättning utgår i enlighet med lokal överenskommelse. 
bella_0