Information om arbetskläder och utrustning

På Ed´s har vi vårdad klädsel. Företaget erbjuder samtliga anställda arbetskläder. I produktionen använder man de kläder som företaget tillhandahåller.
De lokaler som Ed´s utnyttjar skall hållas låsta och är i förekommande fall skyddade med larm. Den som sist lämnar lokal ansvarar för att släcka och larma. Den som kommer först på morgonen ansvarar för att larma av. Nycklar och passerbrickor förvaras säkert och eventuell förlust meddelas omgående till kontoret. Dörrar ska hållas låsta och inga obehöriga personer får släppas in i lokalerna.
Företagets  elbilar är ett av våra viktigaste arbetsredskap. De skall skötas i enlighet med separata instruktioner. Att missköta företagets egendom kan föranleda varning och i förlängningen kan anställningen komma att ifrågasättas.
Företagets vanliga bilar är ytterligare ett av våra viktigaste arbetsredskap. De skall skötas i enlighet med separata instruktioner. Att missköta företagets egendom kan föranleda varning och i förlängningen kan anställningen komma att ifrågasättas.
Att maskiner och övrig utrustning fungerar som de ska är viktigt för verksamheten. Att missköta företagets egendom kan föranleda varning och i förlängningen kan anställningen komma att ifrågasättas.
Mobiltelefon som bekostas av Ed´s är avsedd för medarbetare som behöver en sådan telefon i tjänsten. Beslut om inköp tas av Ed Rivas. Mobiltelefon som anskaffas och bekostad av Ed´s är avsedd för tjänstesamtal. Anställda som tilldelats mobiltelefon ska hantera denna på rätt sätt. Bl.a. ska röstbrevlådor och vidarekopplingar skötas under semestrar. Särskilt viktigt är detta vid utlandsresor, då röstbrevlådor och vidarekopplingar kan orsaka företaget stora kostnader. Om missbruk sker kan den anställde, på chefs begäran, få stå för sina privata kostnader via nettolöneavdrag. Ed´s har avtal med Tele2.
bella_0