Information om hur du gör vid sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro ska anmälas senast klockan 07.00 på morgonen (gärna kvällen innan) till kontoret på telefon
08-84 64 81 samt till din närmaste chef. Vid sjukdomsfall som inträffar under arbetsdagen ska närmaste chef (och kontoret) meddelas om frånvaron.
Ed´s kräver läkarintyg från första sjukdagen som styrker din sjukfrånvaro. När du sjukanmält dig (enligt ovan) kommer kontoret att boka en tid på Hötorgets läkarpraktik, Kungsgatan 48, 5 tr.
bella_0