Kvalitetsarbetet på Ed´s

Kvalitet har en väldigt stor betydelse för oss. Vi eftersträvar långvariga kundförhållanden och att ställa vår kund i fokus. Det förutsätter att vi håller en sådan kvalitet på våra tjänster som kunden eftersöker. Vi skall eftersträva att hela tiden vara ett steg före samt att följa upp resultatet med lyhördhet och gärna i samråd med kund.

Samtliga medarbetare skall vara väl förtrogna med vår kvalitetspolicy som är en självklarhet i vår strävan mot uppsatta kvalitetsmål.

Utbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att förbättra varje enskilds arbete, och att främja personlig utveckling samt eget ansvar. Alla medarbetare ansvarar för att rapportera kundsynpunkter och förbättringsförslag för att utveckla verksamheten i positiv riktning.

Alla medarbetare är medvetna om sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet uppnås. Vi utgår ifrån att allt skall göras rätt från början och att fel som uppstår inte upprepas igen. Alla medarbetare vidtar nödvändiga åtgärder då man upptäcker felaktigheter på levererad tjänst. Utöver de veckokontroller som utförs av arbetsledaren på området, utför vi även interna besiktningar (med ansvariga som inte arbetar på området), där vi kontrollerar alla trapphus i sin helhet.

Eventuella städmissar rättas till och eventuella anmärkningar/problem rapporteras till er. Information om vilka dagar vi städar kommer att sättas upp i varje trapphus. Vår personal antecknar varje dag eventuella fel, problem, trasiga lampor m.m. Rapporten sammanställs och mailas till de av er utsedda kontaktpersoner 1 ggr/vecka. (OBS!! eventuella akuta problem/fel rapporteras direkt). All vår personal bär företagets kläder och företagets id kort. Alla våra arbetsledare talar och förstår svenska.