EDs kör eldrivet

 

EDs har i många år jobbat för miljön och använt sig av elbilar för att utföra våra uppdrag i samtliga våra områden.

Förutom 60 bilar av modell Club Car Carryall som kör runt i alla våra städområden har vi, sedan några år, påbörjat ett byte av alla våra övriga bilar till miljöbilar.

Under 2021 har vi inlett ett samarbete med Olofsson Bil och utökat vår fordonsflotta med ytterligare 3 renodlade elbilar. Ytterligare 3 bilar är beställda med leverans under våren 2022 och målet är att hela fordonsflottan skall vara eldriven under 2023.