Ett antal av våra större kunder utför städbesiktningar på de områden där vi städar. De som utför dem är oberoende konsulter som kan branschen utan och innan. Årets första kvartal är slut och även om det var en snöfattig vinter så är det (ihop med Q4) den tuffaste perioden att städa.

Vi har sammanställt resultaten för tre av våra största kunder. Besiktningarna är utförda på över 15 olika områden, mellan 2-4 ggr/område och 5-12 trapphus per gång. Utöver det så har vi tagit med spontanbesiktningar (som besiktningsföretagen utför oannonserat). Tillsammans gör det över femtio besiktningstillfällen. Besiktningsprotokollen har en fyrgradig skala (där 3,20 är godkänt och 4,00 är max).

Ed´s har under Q1_2014 uppnått ett snittvärde på 3,77! Resultatet är helt fantastiskt och visar vilken marknadsfördel vi är för er. Vi har på ett område (där det gjorts fyra besiktningar) fått över 3,9 två gånger!

Med stolta hälsningar från oss på Ed´s!